مقالات آموزشی

جعبه سیاه ویندوز

این ابزار دقیقا یک جعبه سیاه است که البته به فرمان شما عمل میکند. بیشتر »

نرم‌افزار یافتن فایل‌های تکراری

دنبال یک نرم افزار می‌گردم که فایل‌های تکراری در سیستم را نشان داده و قابلیت مرتب‌سازی داشته باشد. بیشتر »

مقاله جدید

نمی دونم بیشتر »